APK

Wanneer moet ik een APK laten keuren?garage-voordeur
U kunt uw auto tot maximaal twee maanden voor de eerstvolgende APK – vervaldatum laten keuren. De vervaldatum wordt dat, afhankelijke van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Als uw het voertuig meer dan twee maanden voor de APK-vervaldatum , keuren, dan krijgt uw voertuig een nieuwe APK vervaldatum. Deze vervaldatum kunt uw vinden op de RDW site.

De APK Keuring
Bij de APK wordt door de keurmeester het volgende gecontroleerd:
–       Shokdempers, wielophaning, stuurinrichting, remmen, verlichting en carrosserie.
–       Uitlaatgassen
–       Het voertuigbewijs en identificatienummer en de hoeveelheid gebruikte brandstof.

Kentekenplaten
Op uw voertuig moet de juiste kentekenplaten zitten. Gebleken is dat kentekenplaten soms verdwijnen. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld diefstal. Een andere mogelijkheid is verlies, aangezien veel kentekenplaten in houders geklemd zitten en niet op de auto zijn vastgeschroefd. Het wordt daarom geadviseerd dat uw de kentekenplaten goed op uw voertuig doet vast schroeven. De duplicaatcode van het kentekenbewijs moet overeenkomen met de duplicaatcode op het kentekenplaat.

Viergasmeting
Vanaf 1 januari 1998 moeten auto’s met een benzinemotor of LPG- motor met een “geregelde” katalysator én met een bouwjaar van 1993 of laten een zogenaamde viergasmeting ondergaan. Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt.

Roetmeting
Als uw een auto heeft met een dieselmotor met een bouwjaar van 1980 of later dan zal er bij de APK keuring een roetmeting zijn. De APK keurmeester volgt hierbij een voor heel Europa vastgestelde meting. Bij deze roetmeting is he belangrijk dat uw auto in een goede staat is om motorschade te voorkomen.

Keuringsrapport
Als uw voertuig is gekeurd ontvangt u een keuringsrapport, zowel bij een goedkeuring als bij een afkeuring van het voertuig. Zorg dat u het keuringsrapport altijd krijgt. U hebt dit rapport namelijk nodig als u tegen het resultaat van de keuring in beroep wilt gaan. Het keuringsrapport bij (bij een goedgekeurde auto) moet u tijdens het gebruik van het voertuig bij u hebben. De politie kan er om vragen. Sinds 1 maart 2000 moet de keurmeester op het keuringsrapport niet alleen de reparatie- en afkeurpunten aangeven, maar ook de adviespunten. Dit zijn geconstateerde gebreken die nog niet tot afkeuring van uw voertuig leiden maar die u wel binnen afzienbare tijd moet vervangen of repareren.

Steekproef
Het kan gebeuren dat uw voertuig geselecteerd is voor een steekproef. Uw voertuig moet dan na de keuring beschikbaar blijven voor de RDW. De RDW controleur is binnen 90 minuten na de afmelding aanwezig. Uw voertuig moet dus (maximaal) anderhalf uur, plus de tijd die nodig is voor de steekproefherkeuring zelf, beschikbaar blijven. U bent verplicht hieraan mee te werken.

Momentopname
De APK is een momentopname dit wil zeggen dat er geen garantie is dat uw voertuig het rest van het jaar veilig is om mee te blijven rijden of dat u een jaar lang geen onderhoud meer hoeft te plegen. Regelmatige controle en het onderhouden van uw voertuig is dus altijd nog heel belangrijk.